حکیمان دارو برگزار میکند :

فرم ثبت نام اردوی علمی تفریحی استان قزوین

برای ثبت نام در اردوی علمی تفریحی استان قزوین لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس مبلغ  750هزار تومان  “دانشجویان دکترای تخصصی طب ایرانی  ۲۰ درصد تخفیف ” به شماره کارت

5859831165635854 به نام ملیحه ارباب حسنی

واریز کرده و رسید آن را به شماره 09120851086 یا آیدی @hakiman_daro در ایتا یا تلگرام ارسال بفرمایید.

در صورت عدم ارسال رسید ، ثبت نام شما قطعی نخواهد بود.