فرم ثبت اطلاعات پزشکان حکیمان دارو

جهت تکمیل “پوستر تبلیغاتی پزشکان طب ایرانی سراسر کشور “در کانال حکیمان دارو لطفا اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید:

مطلع باشید که معرفی ۷۰۰ پزشک طب ایرانی در مجموعه حکیمان دارو  در حال انجام هست

☑️برحسب درخواست مخاطبان در شهرهای مختلف به “مرور” پوسترها پزشکانی که با حکیمان دارو همکاری میکنند و اطلاعات خود را ارسال کرده اند ، منتشر میشوند.

ممنون از صبوری و همکاری شما 🌹

نمونه پوسترهای طراحی شده :